Navigation Menu+

Lesvoorwaarden

Indien de leerling/cursist de lessen niet kan bijwonen wordt hij/zij verzocht dit ruim van tevoren aan de desbetreffende docent te melden. Bij ziekte van de leerling kan de les helaas niet worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vindt slechts plaats indien er sprake is van een langdurige ziekte (langer dan 3 weken). Bij ziekte van de docent wordt er afgebeld. Bij langdurige ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Leerlingen/cursisten verbinden zich voor het gehele cursusjaar aan de muziekschool De Regenboog.

Een cursusjaar bestaat uit tenminste 36 lessen. Wanneer tussentijds wordt opgezegd blijft desalniettemin het cursusgeld voor het geheel verschuldigd. Opzegging van de muzieklessen  moet geschieden vóór 1 juni van het lopende cursusjaar. Dit kan schriftelijk via het postadres of via het e-mail adres van de muziekschool.

Lees hier de algemene voorwaarden van Muziekschool De Regenboog.

Tarieven

De tarieven voor cursusjaar 2018/2019 vindt u hier.